Hizmetler>Danışmanlık
Sesle ilgili her türlü ihtiyacı projelendirip uygulayabildiğimiz gibi uygulamanın üçüncü şahıslar tarafından yapıldığı, sadece bilgiye ihtiyaç duyulduğu durumlarda da STD sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Kurulacak bir ses mekanı yada sisteminin inşaası sırasında bütün inşaatı yapan firmanın uygulamaları yapması daha verimli olabilir. Bu gibi durumlarda STD, akustik danışmanlık, süpervizörlük yada malzeme temini konusunda projeye katkıda bulunabilir.